Онлайн насилие, основано на пола в различните му форми и злоупотреба с новите технологии - Дейност 1

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 1: ЧИТАТЕЛЯ „Социалните медии и аз“ “Social Media and I”

Продължителност:  30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Видео проектор/Столове или възглавници за участниците за сядане / Хартии или дъски

Инструменти за дейност „онлайн“: Лаптопи или настолни устройства / Абонамент за онлайн видео разговор или инструмент за уеб конференции (Zoom, Webex, Skype и др.) / Интерактивни онлайн цифрови инструменти (т.е. Jamboard, Kahoot, G. Drive, споделени документи и др.) / Частна онлайн група (за предпочитане Facebook)

Кратко описание на дейността:

Чрез използването на различни инструменти и методи участниците ще се стремят да отговорят активно на въпроси като:

Каква информация трябва да предоставяме в нашите акаунти в социалните медии според вашето мнение?

Как предоставянето на лична или чувствителна информация в акаунтите в социалните медии може да представлява опасност за нас или нашите близки (семейство, приятели)?

Как използвате социалните медии за своите училищни / извънкласни дейности?

Изпитвали ли сте някога ситуация, в която сте използвали социалните медии, за да ви помогнат със задача / домашна работа?

Виждали ли сте някога съученици / приятели да бъдат тормозени, чрез социалните медии?