Онлайн и офлайн отношения

Дейност 1: Читател    Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

1. ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТИЛНИЦИТЕ

2. ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА

  • Чрез различните фази на предвижданите работилници и техните разнообразни дейности учителите/преподавателите ще разширят възприятието на различните участници за явлението, като им представят важна информация по въпроса – която определено не е срещана преди.
  • Учителите/преподавателите ще работят за привличане на вниманието и ангажирането им в практически упражнения с единствената цел да променят поведението им, когато е необходимо (главно тяхното онлайн отношение) и по този начин да се намали, поне в рамките на пространството, между младите хора 12-17г., непрекъснатата агресия, варираща от нежелани сексуални, пол и/или расистки обиди, чести, вредни, плашещи и понякога животозастрашаващи злоупотреби, които момичетата, и особено тези с други уязвимости, изпитват в интернет.

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Да насърчи участниците да обмислят основните последици от кибертормоз или сексуално насилие, главно чрез решаване на последиците за жертвите (момичета) по различни начини (социални, умствени, емоционални и др.) следващи водещи въпроси – като същевременно помага на участниците да разберат тежестта и неетичния характер на тези действия.

4. ПЪТЕН ЛИСТ

Цел: Младежи от 12-17 години.

Фаза на читателя: 35 мин

Фаза на потребителя: 30 мин

Фаза на критика: 25 мин

Фаза на оценителя: 30 мин

Инструменти за дейност лице в лице: Маркери/Лепящи листчета/Моливи/Химикалки/Хартия/Картон/Лепило/Списание и изрезки от вестници/Празни кутии от картон/персонален компютър и проектор/интернет връзка.

Инструменти за онлайн дейност: Компютър /Добра интернет връзка/Онлайн платформа за видео разговори, в която можем да модерираме дискусия.