Добри практики в комуникацията - Дейност 4

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 4: ОЦЕНИТЕЛЯ "#Катомомиче"

Продължителност: 30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Компютър/прожектор/интернет връзка

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Интернет връзка

Кратко описание на дейността:

Учителят/преподавателят моли участниците да „тичат като момиче”, „да се бият като момиче”, „да се хвърлят като момиче” След това тя/той показва видео, спечелило наградите на Facebook Studio, които признават най-добрата творческа работа във Facebook. Това е комуникационната кампания „#Катомомиче“. Видеото е реализирано от агенция Leo Burnett за Always, марка за женски хигиенни продукти.
Видеото показва млади хора, включително и млади момичета, които са помолени да "бягат като момиче", "се бият като момиче", "хвърлят като момиче". И те го правят по несръчен и неудобен начин. Също така по-младите момичета се приканват да направят същото и когато го направят, те са по-естествени.
Идеята на Лорън Грийнфийлд, създателката на документалния филм, която разработи идеята, беше да покаже, че по време на пубертета момичетата са склонни да губят увереност. Годините на излагане на директна и индиректна комуникация въз основа на половите стереотипи влияят върху възприятието им какво означава „като момиче“.
Всъщност ни нахлуват съобщения, разпространяващи различия между половете, като например примери, че лидерството, властта и силата са за мъжете, а не за жените. Тези стереотипи неизбежно кристализират в самовъзприятията на момичетата и засягат поведението им.

Видео връзка:

https://www.youtube.com/watch?v=yIxA3o84syY

В края на видеото учителят/преподавателът насърчава дебата.