Добри практики в комуникацията - Дейност 3

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 3: КРИТИКА "Къде сме в този проблем?"

Продължителност: 30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: компютър/проектор/интернет връзка

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Интернет връзка

Кратко описание на дейността:

Целта е да накараме участниците да се замислят върху факта, че често сме толкова свикнали със стереотипите, че не ги възприемаме като такива. Само когато намерим различни и по -равни начини да представим жените и мъжете и техните взаимоотношения, забелязваме дискриминация, която не сме осъзнавали преди.

Учителят/преподавателят ще сподели две сравнителни снимки и ще помоли участниците да разсъждават:

Какво е показано на втората снимка?

Как са изобразени жената и мъжът?

Какви са идеите, залегнали в представянето на двата пола в първата снимка? А във втората?

Възприемате ли сега някакъв стереотип в едната снимка? Почувствахте ли същото, когато видяхте първата снимка за първи път?

Ако възприятието ви се е променило, когато сте видели втората снимка, какво означава това?