Добри практики в комуникацията - Дейност 2

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 2: ПОТРЕБИТЕЛ "Добри практики и често срещани грешки"

Продължителност: 30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Компютър и проектор/Интернет връзка

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Интернет връзка/Онлайн инструмент за видеоразговори, в който може да се споделя презентация на екрана

Кратко описание на дейността:

Учителят/преподавателят моли участниците да разделят картините в две категории: положителни примери и често срещани грешки. След това за всяка снимка учителят/преподавателят моли участниците да вдигнат ръка, за да гласуват, ако се основават на стереотипи и/или дискриминация или не, и ги помоли да мотивират защо са избрали едната опция вместо другата. Тогава тя/той обяснява дали това всъщност е положителен или отрицателен пример и защо.