Добри практики в комуникацията - Дейност 1

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 1: ЧИТАТЕЛЯТ „Икони и стереотипи”

Продължителност: 30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Компютър/Проектор/Интернет връзка

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Интернет връзка/Онлайн инструмент за видеоразговори, в който можем да споделим презентация на екрана

Кратко описание на дейността:

Целта тук ще бъде да разберем какви са добрите комуникационни практики по този въпрос, като се започне от концепцията за стереотип.
Стереотипът е предварително замислена, повтаряща се и конвенционална идея, твърдо цяло от убеждения, предадени социално в рамките на култура на референция, относно това какво са и трябва да бъдат поведението, ролите, професиите, чертите, физическия облик на човек, във връзка с неговото/нейното членство по пол. Стереотипите рискуват да ограничат възможностите на хората относно това какви са техните социални и индивидуални стремежи и възможности и могат да допринесат за създаването на дискриминация, основана на пола. Например: жени, които вършат домакинска работа и мъже, които гледат спорт по телевизията, жени, които се грижат за деца и мъже, които ходят на работа, и т.н.