Половите стереотипи и обективизацията на момичетата - Дейност 4

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 4: ОЦЕНИТЕЛЯ „Какво можем да направим?“

Продължителност: 25 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Публикации/Хартии/Хартия с нарисувана дъска/Химикалки

Инструменти за дейност „онлайн“: N/A

Кратко описание на дейността:

В тази последна дейност учителят / преподавателят, ще направи оценка на обучението от семинара, както и възможните решения в ежедневието им за проблемите, които участниците са научили. Ще бъде на една от хартиите на стената с нарисуван дартс. Участниците ще имат малки хартии от 3 различни цвята. Всеки цвят представлява един аспект от семинара:

Жълто: Изучаване на половите стереотипи и обективизиране на момичетата.

Зелено: Развитие на дейностите и видовете дейности.

Розово: Как можем да подобрим положението на тези проблеми.

Те трябва да напишат наученото и как са намерили дейностите. Ще направят предложения за подобрения върху жълтото и зеленото листче хартия, а също така ще поставят надписаните листчета на дартса. Ако ги поставят близо до центъра, това означава, че те дават висока оценка на семинара, а ако ги поставят по-далеч от центъра, това означава че дават по-ниска оценка. По този начин те биха могли да направят коментари по двете теми във времето, когато оценяват всяка от темите и коментарите.

В розовите публикации те ще напишат поне 3 неща, които могат да направят в ежедневието си, за да подобрят ситуацията относно стереотипа на пола и обективирането на момичетата. След това те ще съберат всички постове заедно, а учителят / преподавателят ще го запази като ангажимент за по-нататъшни семинари.