Половите стереотипи и обективизацията на момичетата - Дейност 3

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 3: КРИТИКА „Къде сме в този проблем?“

Продължителност: 40 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Маркери / Моливи / Писалки / Хартии / Картони / Лепило / Изрезки от списания и вестници / Празни картонени кутии

Инструменти за дейност „онлайн“: Онлайн инструмент за създаване на композиции или рисуване като платно, Power Point, Photoshop, боя ...

Кратко описание на дейността:

В тази дейност участниците ще работят върху термина „Момент на електрическа крушка“. „Моментът с електрическа крушка“ е момент, в който сте осъзнали, че се отнасяте по различен начин един с друг, заради вашия пол. Например: при момичетата не се възприема да играят футбол или момчетата не трябва да играят с кукли. Може да обхване всичко от играчките, с които е било позволено да играеш, да осъзнаваш различни правила за момчета и момичета, да се чувстваш неудобно заради пола си в определена ситуация.

Всеки участник трябва да представи на хартия (по творчески начин) един момент на „електрическа крушка“, който е преживял (за предпочитане първия или най-подходящия, който си спомня). Това представяне може да бъде като рисунка, като колаж, като стихотворение, като история и т.н. Целта е участниците да се чувстват свободни да разкажат историята си по начина, по който предпочитат. Няма проблем, ако искат да разкажат историята, без да показват художествени резултати, могат да използват материалите, за да запишат това, което ще кажат на групата.