Половите стереотипи и обективизацията на момичетата - Дейност 2

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 2: ПОТРЕБИТЕЛЯ „Какво е усещането?“

Продължителност:  40 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Различни обекти/компютър и проектор/интернет връзка

Инструменти за дейност „онлайн“:  Онлайн инструмент за видеоразговори, в който може да се сподели презентация на екрана/Хартия/Химикалки/ моливи за всеки участник

Кратко описание на дейността:

Във втората дейност на работилницата, участниците ще експериментират активно за феномена на половите стереотипи и обективирането на момичетата в различните дейности:

  1. Участниците трябва да се наредят в линия. Учителят/преподавателят ще бъде пред линията, като гледа участниците. В началото на дейността учителят / преподавателят обяснява, че мястото, където е линията на участниците, е „неутралната зона“, вдясно от линията е зона „Съгласен/а“, а вляво от линията е зона „ Не съм съгласен/а ”. Учителят/преподавателят ще каже някои изречения и всички участници трябва да се преместят на една или друга страна в зависимост от това дали са съгласни или не с изречението. Всеки участник трябва да избере собственото си мнение. Ако не знаят дали са съгласни е или не, те могат да останат в средата.
  2. Във втората дейност участниците ще видят примери за обективиране на момичетата. За да направи това, учителят / преподавателят ще покаже на участниците плакати с реклами, филми и сериали, в които има някаква обективизация на момичета, и заедно с всички, ще обсъди елементите, които правят това и т.н.