От стереотипите на пола до кибер насилието и обвиняването на жертвите - Дейност 2

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 2: ПОТРЕБИТЕЛЯ „На сцената“

Продължителност:  45 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Отпечатан сценарий

Инструменти за дейност „онлайн“:  Компютър / Интернет връзка / Онлайн инструмент за видео

Кратко описание на дейността:

В тази фаза учителят / преподавателят моли участниците да изиграят ситуация, която има специфичен сценарий, който е бил подготвен преди дейността.

Герои:

1 момче (Марк)

1 момиче (Люси)

1 разказвач

Героите Марк и Люси ще бъдат интерпретирани от няколко участници, които ще се редуват в някои моменти от диалога, отбелязани като: „Смяна на ролите“; преди да започне, редът на двойките трябва вече да бъде решен и частите да бъдат присвоени, като се даде на всеки копие от текста, за да могат да го прочетат поне веднъж. Героите ще бъдат разположени на два стола, далеч един от друг, те пишат на мобилните си телефони и четейки на глас, комуникират какво пишат. Пред всеки стол ще има табела с името на двамата: „Марк“, „Люси“.

Разказвачът ще бъде изигран от учителя /преподавателя, който ще чете във фонов режим.