От стереотипите на пола до кибер насилието и обвиняването на жертвите - Дейност 1

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 1: ЧИТАТЕЛЯ „Мисля, говоря и действам, за да разбия калъпа?“

Продължителност:  45 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Няма

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Лаптоп/Интернет връзка

Кратко описание на дейността:

Този етап е структуриран в 4 действия:

  1. Дума
  2. Жест
  3. Звук
  4. Отражение

Преди да започнете учителят/преподавателят, подрежда участниците в кръг. Ако това не е възможно, достатъчно е да им се даде пореден ред.

Действие 1: Дума

Учителят/преподавателят ще каже ключова дума за всички участници. Инстинктивно, без да мислят, един по един, ще трябва да кажат дума, свързана с ключовата дума, без да се повтарят.

Две обиколки ще бъдат направени с ключовите думи "Мъжки" и "Женски", които трябва да бъдат ясно разкрити преди всяка обиколка.

Преди да предложите ключовите думи, препоръчително е да се пробвате с лесна дума като: „Училище“ или „Семейство“.

Действие 2: Жест

Със същите методи на Действие 1, всички участници ще бъдат помолени да направят жест, свързан с думата, казана по-рано, без да издават никакъв звук.

Винаги ще се прави една обиколка.

Действие 3: Звук

По същия начин, както в предишните действия, всички участници ще бъдат помолени да издадат звук (не дума или фраза), свързан с предишния жест.

Винаги ще се прави една обиколка.

Действие 4: Отражение

В това последно действие участниците ще бъдат помолени да кажат кои жестове, думи и звуци им се струват най-смущаващи, обидни, пренебрежителни и защо.